Minggu, 11 Desember 2011

Contoh Surat Tugas Pengawas UN

0 komentar
 

SURAT TUGAS

Nomor : 010 / B / SMA DH / III / 2010

Assalaamu ‘alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini


Nama : Dra, Hj Sunarti, M.Pd.

NIP : 904 021 494


Jabatan : Kepala Sekolah SMAT Darul-Hikmah

Menugaskan kepada Saudara/i :


Nama : Enung Hasanah, S.Pd.

Jabatan : Guru Ekonomi


Untuk melaksanakan tugas sebagai Pengawas Silang Ujian Nasional Tahun 2009 / 2010 di SMAN 2 Ngaglik mulai hari Senin, 22 Maret 2010 sampai dengan Jumat, 27 Maret 2010.

Demikian surat tugas ini dibuat, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu’ alaikum Wr.Wb.

Pakem, 18 Maret 2010

Mengetahui Kepala Sekolah

Kepala Sekolah Penyelenggara SMAT Darul-Hikmah


………………………………. Dra. Hj. Sunarti, M.Pd.


Jangan Lupa Kritik Dan Sarannya Ya ^_^''

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Komentar Terkini


MOHON PERHATIAN

Jika ada diantara sahabat yang berkeberatan dengan artikel Mas Mur, mohon menghubungi admin melalui form contact atau obolan ya, supaya segera dapat ditindak lanjuti....
Terima Kasih Atas Kunjungannya^_^"
Jangan Lupa Berikan Komentar Atas Blog Ini Ya....
Itu Sangat Membantu Mas Mur Dalam Berkreasi....^_^"