Minggu, 11 Desember 2011

Contoh Surat Keterangan

0 komentar
 

SURAT KETERANGAN

Nomor : 02/ B/ SMA-DH/ X/ 2011

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dra. Hj. Sunarti, M.Pd.

Jabatan : Kepala Sekolah

Instansi : SMA Terpadu Darul-Hikmah, Purwobinangun, Pakem, Sleman

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa,

Nama : Muchammad Syarif

TTL : Purworejo, 16 Juni 1995

Kelas : X (Sepuluh)

NIS : 1103086


adalah benar-benar siswa SMA Terpadu Darul-Hikmah yang beralamatkan di Sembung Purwobinangun Pakem Sleman Yogyakarta.


Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pakem, 10 Oktober 2011

Kepala Sekolah

Dra. Hj. Sunarti, M.Pd.

Jangan Lupa Kritik Dan Sarannya Ya ^_^''

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Komentar Terkini


MOHON PERHATIAN

Jika ada diantara sahabat yang berkeberatan dengan artikel Mas Mur, mohon menghubungi admin melalui form contact atau obolan ya, supaya segera dapat ditindak lanjuti....
Terima Kasih Atas Kunjungannya^_^"
Jangan Lupa Berikan Komentar Atas Blog Ini Ya....
Itu Sangat Membantu Mas Mur Dalam Berkreasi....^_^"